Office A-Solution

Welkom bij A-Solution

A-Solution B.V. is een netwerk van zelfstandig werkende railprofessionals. Ieder met zijn of haar eigen specialisaties en niet te vergeten uitgebreide ervaring. Deze professionals leggen zich erop toe mensen en organisaties te ondersteunen door hun kennis en kunde te delen. Al meer dan 10 jaar zijn de professionals van A-Solution actief in allerhande, doorgaans complexere projecten, zoals in Nederland bij de Noord-Zuidlijn van het Amsterdamse metronetwerk, in Denemarken bij nieuwe hogesnelheidsverbindingen en in Noorwegen bij de sneltramlijnen in en rond Bergen.

A-Solution is opgericht door een aantal zelfstandig werkende railprofessionals, die al eerder in projecten met elkaar hadden samengewerkt. In die projecten of elders hadden zij de nodige specifieke kennis en ervaring opgebouwd. Die kennis en ervaring wilden zij binnen A-Solution onderling uitwisselen en delen, om zo ieder voor zich en met elkaar hun individuele prestaties te vergroten.

Nu delen de oudere railprofessionals hun eerder opgedane en recentere ervaringen graag met hun jongere vakgenoten. En zo blijven zij op de hoogte van de nieuwste technieken en procedures. Die inspirerende attitude is binnen A-Solution nog altijd springlevend. Daarom noemen de railprofessionals van A-Solution zich liever Railmeesters.

Het kantoor van A-Solution is gevestigd in een fraai monumentaal pand aan de Oudegracht 66 a/d werf in het centrum van Utrecht.

Missie en Visie

Wat maakt A-Solution zo bijzonder? Dat de Railmeesters van A-Solution met hun individuele specialismen en ervaringen in projecten juist het verschil willen maken: door kwaliteit te leveren in de eigenlijke, oorspronkelijke betekenis van het woord. Kwaliteit is in hun ogen veel meer dan alleen precies voldoen aan tevoren opgestelde systeem- of projecteisen en het precies passend vastleggen van procedures, methoden en testen om aan die eisen te voldoen.

Als Railmeesters van A-Solution aanbestedingsdocumenten of programma’s van eisen voor een project bestuderen, bijvoorbeeld tijdens een review, gaan zij ook na om welke reden dat project is geïnitieerd en wat de gevolgen zijn van het realiseren ervan, vanuit het verleden, tijdens de uitvoering en na afloop ervan naar de directe en wat verdere toekomst toe.

Wat voor gevolgen zal dat project hebben? Voor de omgeving ervan en voor de mensen die na afloop van dat project in een voor hen heel andere realiteit zullen moeten acteren? Welke betekenis zal na een geslaagd project die nieuw ontwikkelde werkelijkheid hebben? Hebben al bestaande, eventueel aangepaste systemen en bedrijfsmiddelen nog een toekomst in die nieuwe werkelijkheid en zo ja, hoe lang dan? En hoe lang kan die nieuwe werkelijkheid stabiel en robuust blijven bestaan?

Dat zien de Railmeesters van A-Solution als echte, of zo u wilt duurzame kwaliteit: zij kijken verder dan de eigenlijke projecttijd, zij houden rekening met de tijd ervoor (de historie), de tijd van concept tot realisatie en de tijd daarna. Niet omdat zoiets vandaag de dag feitelijk zou moeten, nee, zij doen dat uit betrokkenheid en met passie!

Denemarken