Station Den Haag

Een beeld van onze Railmeesters A-Solution

Henry Beune

Henry Beune

Ervaring van ruim 25 jaar binnen de civiele techniek van civieltechnisch medewerker tot project manager van grote (rail)infrastructuurprojecten.
Projectleider Arcadis en Hoofd Projectvoorbereiding Infra GVB Amsterdam. Bij laatstgenoemde verantwoordelijk voor onder andere facilitaire plannen; operationeel en financieel verantwoordelijk voor de afdeling project-voorbereiding; onderhandelen met leveranciers en opdrachtgevers, opstellen van contracten, verantwoordelijk voor het total quality management beleid van de afdeling.

Als projectmanager verantwoordelijk voor diverse grootschalige infraprojecten met een omvang van ongeveer EUR 50 mio. Hiervoor verantwoordelijk voor projectplannen, planningen, aansturen projectteam, coachen opdrachtnemers en zeker met taakstellende budgetbegrotingen en verantwoordelijk voor deze. Een belangrijk onderdeel vormde contracteringsmanagement met allerlei contractvormen waar onder geïntegreerde contracten (D&C, E&C, UAV GC). Kortom; eindverantwoordelijk voor de projectuitvoering op basis van geld, kwaliteit en tijd.

Vaardigheden
Communicator, analytisch, sensitief en doelgericht. Een flexibele werkhouding, pragmatisch en streef bij voorkeur in teamverband naar een optimaal resultaat volgens projectmatige aanpak.
Als projectmanager “uitgegroeid” van generieke contracteringsvormen naar geïntegreerde contracteringsvormen met specifieke zaken zoals omgevingsmanagement en risicomanagement.

Jos Meester

Jos Meester

Zijn ervaring en senioriteit, in combinatie met zijn communicatieve vaardigheden en vermogen in systemen te denken, hebben ertoe geleid dat Jos naast de functie van projectmanager ook steeds meer specialistische adviesopdrachten heeft gedaan. Jos is een creatieve en innovatieve senior adviseur die resultaatgericht te werk gaat, zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. Door zijn vermogen te kunnen schakelen tussen inhoud en proces is Jos breed inzetbaar zowel als specialistisch adviseur als proces- of projectmanager.

Ruim 25 jaar ervaring met railprojecten (onder meer bij GVB, ProRail, Alstom, RET).

In de rol van projectmanager verantwoordelijk voor projecten met een omvang van 1 mio tot 100 mio (TEV2006 bij ProRail) en voor het opzetten en aansturen van projectteams.

Inhoudelijke kennis op het gebied van de volgende systemen: video-observatie en SCADA (inclusief opzetten van de control room met personele organisatie), treinbeveiliging (ZUB, ERTMS), tractie-energievoorziening, modellering van metro en treinsystemen.

Ervaring met aanbesteding en contractering.
Systematisch, grondig, breed en toch in staat om te focussen. Analytisch en communicatief.

Ad Pontier

Ad Pontier

Ervaren adviseur en manager met brede internationale kennis van bij het railvervoer toegepaste processen en systemen, hun onderlinge samenhang en hun wisselwerking met de omgeving.
Daarbij commercieel onderhandelaar, belangenbehartiger, coach, pionier, doortastend, praktisch en resultaatgericht, analytisch, oorspronkelijk en representatief

Internationale zakelijke ervaring in:
Duitsland, Finland, Hongarije, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland

Rob de Vries

Rob de Vries

Gedegen kennis en ervaring met diverse soorten treinbeveiligingsinstallaties (B-relais, VPI, CBTC, detectie, overwegen, seinen, wissels, ATB) in heavy rail en lightrail omgeving. Projecten van contracteren tot en met oplevering (incl. offerte/(detail)ontwerp, realisatie, testen, opleiden en overdragen.
Kennis van safety management methodiek in spoor en systems engineering toepassingen (ook buiten het spoor, zoals bv wegen gebonden infra. Kennis van tunnel technische installaties, integraal overview.

Faramarz Ahmadi

Faramarz Ahmadi

Onze Railmeesters werken regelmatig aan infra gerelateerde projecten. Bij deze projecten zijn wij ook vanuit A Solution actief met een aantal Railmeesters actief in de rol van Test Engineer. Faramarz is zo'n gepassioneerde Test Engineer.

Faramarz is een door ISTQB gecertificeerd Test Analist en Model-Based Tester. Met zijn TU Lucht en Ruimtevaart opleiding (hardware, software en integratie, testengineering en control/proces engineering) aangevuld met zijn werkervaring is hij een zeer breed inzetbare Test Engineer. Iemand die goed kan schakelen met Systems Engineering, Quality en Assurance Control en de projectleiding.

Hij is de afgelopen jaren als Testengineer betrokken geweest bij verschillende testfases binnen Water & Infra projecten. Voor deze projecten werd van hem verwacht om met behulp van zijn kennis op het gebied van de Verkeers- en Tunnel Technische Installaties (VTTI), testmethodieken (ISTQB en TMAP) en Documentatiestandaard JSTD-016 de gewenste functionaliteit en de kwaliteit te borgen door testplannen, testscenario’s en testprotocollen op te stellen.

Ook is hij betrokken geweest bij het reviewen van specificatie-, ontwerpdocumenten en testprotocollen waardoor hij een goed beeld heeft gekregen van het totale testsysteem zoals Tunnel, Sluizencomplex, Waterkeringen en Pompgemalen. Verder uitvoeren van de testen, vastleggen van de resultaten, opstellen van rapportages en adviseren over kwaliteit en continuïteit van de testprocedures behoorden altijd tot zijn taken.

Martijn Ter Wiel

Martijn Ter Wiel

Safety management in multidisciplinaire projecten in de fasen tendering, ontwerp, realisatie, testen en opleveren van zowel heavy rail als lightrail aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemerskant.

TSI certificering van infrastructuur.

Opzetten en hanteren van veiligheidsmanagementsystemen en kwaliteitsmanagementsystemen.

Opzetten en hanteren van systems engineering werkwijze.

Auditing van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Projectleiding van projecten met beperkte omvang en 3 a 4 personen.

Aansturing van RAM en V&G coördinatoren.
Safety manager, TSI certificering, systems engineering, VMS, KMS, lead auditor, aansturing RAM, aansturing V&G

Lightrail
Heavy rail

Ernesto Grave

Ernesto Grave

Met ruim 20 jaar ervaring in de detacheringsbranche maar geen technische achtergrond, zelfs 2 linkerhanden, is Ernesto een ‘vreemde eend’ binnen de club van railmeesters. In zijn bemiddelingsrol heeft hij ervaring binnen diverse sectoren waaronder ook de railwereld waar hij medewerkers en kandidaten met verschillende achtergronden heeft geplaatst. Organisaties als ProRail en de NS zijn geen vreemd terrein voor hem maar ook de aannemers en aanverwante organisaties die ten behoeve van de railwereld acteren zijn hem bekend. Door deze ervaringen is hij de afgelopen jaren goed in staat geweest om de juiste vraag/behoefte vanuit de opdrachtgever te benoemen of in kaart te brengen om vervolgens de vertaalslag te maken naar de juiste kandidaat/medewerker.